EFFEKTIVISERING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

Att en verksamhet behöver förändras och förbättras i takt med att förutsättningarna inom och utanför företaget förändras borde vara självklart. Det är inte sällan förbättringsarbete försummas på grund av brist på tid, resurser eller kompetens. Industrilogistik har lång erfarenhet av verksamhetsförbättring inom många olika typer av företag. Behovet och omfattningen av förbättringsarbetet kan variera mellan allt från en översyn av samtliga processer eller en avgränsning till ett område eller flöde. Det kan gälla ständiga förbättringar såsom vardagsrationaliseringar, korrektioner, kostnadsreduktioner etc. eller mer omfattande förbättringar som organisationsförändringar och processförändringar.

Resultatet av vår analys blir en prioriterad handlingsplan. Efter analysfasen ser vi till att effekterna blir realiserade och att de förväntade vinsterna uppnås.