OBEROENDE EXPERTER

Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i fler än hundra affärssystems- och förbättringsprojekt mot tillverkande-, distribuerande- och service-/entreprenadföretag. Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivning. Vi säljer ingen programvara utan erbjuder oberoende rådgivningstjänster. Vi arbetar med alla leverantörer/partners på systemmarknaden där vi guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och implementeringen.

Våra verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av projektledning, förstudier, upphandling och annan rådgivning i affärssystemprojekt och är väl insatta i ERP-/affärssystemsmarknaden.

Industrilogistiks konsulter:
- Bred verksamhets- och systemkompetens
- Seniorkonsulter med mer än 25 års erfarenhet av ERP/Affärssystem
- Erfarenhet av att arbeta i internationell miljö
- Har mycket god kunskap kring tillverkande företags processer
- Specialistkunskap avseende affärssystemsmarknaden
- Lång erfarenhet av projektledning i olika implementeringsprojekt
- Lång erfarenhet av förbättringsarbete

Vi ser till att våra kunder maximerar nyttan med sina projekt!