PROJEKTLEDNING VID IMPLEMENTERING

Våra verksamhetskonsulter har lång erfarenhet av att agera som vår uppdragsgivares interna projektledare vid ett affärssystemsprojekt. Generellt upplever vi att det är lättare att komma med synpunkter och ställa krav på deltagare som extern part.
Våra verksamhetskonsulter bidrar med sin breda verksamhets- och systemkompetens och är väl insatta i de fallgropar och framgångsfaktorer som finns i denna typ av projekt. Våra verksamhetskonsulter arbetar dagligen med projektledning i olika implementeringsprojekt och är experter på att driva på och ställa krav på såväl externa konsulter som den interna organisationen, för att säkerställa ett optimalt projekt.
VI HAR VARIT PROJEKTLEDARE FÖR ETT FLERTAL AFFÄRSSYSTEM SÅSOM:

• IFS Application
• Jeeves
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics NAV
• Monitor
• Movex M3
• JDEdwards
VI HAR ARBETAT MYCKET MED AFFÄRSSYSTEM SÅSOM:

• Oracle Application
• SAP R/3
• Garp
• Guda
• Pyramid
• Scala
• XAL