Projektledning vid implementering

Våra konsulter har lång erfarenhet av att agera som vår uppdragsgivares interna projektledare vid ett affärssystemsprojekt. Generellt upplever vi att det är lättare, att som extern konsult, komma med synpunkter och ställa krav på deltagare i projektet. Våra konsulter bidrar med sin breda verksamhets- och systemkompetens och har erfarenhet och kunskap om de fallgropar och framgångsfaktorer som finns i denna typ av projekt. De arbetar dagligen med projektledning i olika implementeringsprojekt och är experter på att driva på och ställa krav på såväl externa konsulter som den interna organisationen. Allt för att säkerställa ett optimalt projekt.