OBEROENDE EXPERTER PÅ AFFÄRSSYSTEM

Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivningstjänster avseende affärssystem. Vi säljer inte programvara, utan är opartiska och agerar endast för kundens bästa. Vi har lång och gedigen erfarenhet och kunskap avseende förstudie, upphandlingar och projektledning avseende affärssystemsprojekt samt förbättringsprojekt. Sedan år 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra projekt. Våra kunder finns i alla branscher och är allt ifrån mindre familjeföretag till större börsbolag.

Samtliga Industrilogistiks konsulter är väl insatta i den senaste funktionaliteten i olika affärssystem och vet vilka system som bäst skulle kunna stödja er verksamhet. Vi är kunniga, flexibla och har erfarenhet av hur de bästa företagen i olika branscher arbetar med sina processer och rutiner. Dessutom tar vi den roll ni önskar i projektet. Vi kan vara allt från professionella bollplank till drivande projektledare, beroende på ert behov.

VI HAR VARIT PROJEKTLEDARE OCH ARBETAT MED AFFÄRSSYSTEM SÅSOM:

 • IFS
 • Jeeves
 • Microsoft Dynamics AX / 365 F&O
 • Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central
 • Monitor
 • Movex & M3
 • Epicor
 • JDEdwards
 • Netsuite
 • SAP (R/3 och S/4HANA)
 • Oracle Application
 • Garp
 • Guda
 • Pyramid
 • iScala & Scala
 • XAL
 • Visma
 • Unit