OBEROENDE AFFÄRSSYSTEMSEXPERTER

Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt mot tillverkande-,
distribuerande- och service-/entreprenadföretag. Våra kunder är allt ifrån mindre familjeföretag till större börsbolag.
Våra verksamhetskonsulter är mycket väl insatta i affärssystemsmarknaden. Industrilogistik erbjuder oberoende
rådgivning. Vi säljer ingen programvara utan erbjuder oberoende rådgivningstjänster.


Industrilogistiks konsulter:
- Bred verksamhets- och affärssystemskompetens
- Seniorkonsulter med mer än 25 års erfarenhet av ERP/Affärssystem
- Lång erfarenhet av att arbeta i internationell miljö
- Mycket god kunskap kring tillverkande företags processer
- Specialistkunskap avseende affärssystemsmarknaden
- Gedigen erfarenhet av att genomföra behovsanalyser och upphandlingar
- Lång erfarenhet av projektledning i olika implementeringsprojekt
- Lång erfarenhet av förbättringsarbete
VI HAR VARIT PROJEKTLEDARE OCH ARBETAT MED AFFÄRSSYSTEM SÅSOM: