Våra tjänster inom ERP-projekt

A. Förstudie

Inför ett större versionslyft eller byte av ERP-System

B. Rådgivning

Vid upphandling av ett nytt ERP, E-handel, BI, CRM, WMS, prognos, lagersystem mm.

C. Projektledning

Projektledning vid implementation av ett nytt ERP-system

D. Förbättring

Effektivisering/digitalisering av befintlig verksamhet