Förbättring och digitalisering av befintlig verksamhet

Att en verksamhet behöver förändras och förbättras i takt med att förutsättningarna inom och utanför företaget förändras borde vara självklart. Det är dock inte sällan förbättringsarbetet försummas på grund av brist på tid, resurser eller kompetens. Industrilogistik har lång erfarenhet av verksamhetsförbättringar inom många olika typer av företag. Behovet och omfattningen av förbättringsarbetet kan variera mellan allt från en översyn av samtliga processer eller till en avgränsad förbättring inom ett visst område eller flöde. Resultatet av vår analys blir en prioriterad handlingsplan. Efter analysfasen ser vi till att effekterna blir realiserade så att de förväntade vinsterna kan uppnås.