Rådgivning upphandling

Det vanligaste scenariot är att vi har genomfört en förstudie och tagit fram en kravspecifikation med vår kund innan vi påbörjar upphandlingen. Vi erbjuder dock också stöd avseende endast upphandling. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rätt val av lösning/system, partners, konsulter mm. Vi ser alltid till att vi avtalar kring leveransen på ett sätt som gör att budget, tidsplan och förväntad nytta prioriteras.Vi hjälper våra kunder med upphandlingar av Affärssystem, E-handel, BI, CRM, WMS, fristående planerings- eller prognossystem mm.